Priručnik za Terapeute

Stručni priručnik biljnih preparata za oboljenja štitne žlezde.
(Prevod stručnog priručnika sa nemačkog jezika koji se koristi kao preporuka nemačkim
terapeutima)
Recepture – Kasfero Naturmedizin® – zaštićene u celom svetu na osnovu zakona o autorskom
pravu (Copyright sistem).
Nove smernice važećeg zakona o lekovima u Evropskoj Uniji kao i novi zakonski proces o
registraciji lekova, doneli su gubitak hiljada starih, isprobanih imunobioloških lekovitih
sredstava.
Isprobana i dokazana delotvorna homeopatska kompleksna sredstva za terapiju raznovrsnih
obolenja štitne žlezde od tada nam više ne stoje na raspolaganju.
Sedam receptura Kasfero Naturmedizin® popunjavaju nedostatak homeopatskih sredstava za
terapiju hipo, kao i hiper funkcije štitne žlezde:
1.Hipotireoza: HYPO SOLVESTOR TT6 100©
2.Hipotireoza sa prisutnim Morbus Hašimotom : HYPO SOLVESTOR TT6 200©
Hiper funkcija štitne žlezde i strumatozne promene:
3.Struma diffusa: HYPER K-STRUMIN D25©
4.Struma uninodosa/mononodosa: HYPER K-STRUMIN M 7.3©
5.Struma multinodosa/polynodosa: HYPER K-STRUMIN P 2.09©
Grejvs-Basedovljevo oboljenje i disteroidna oftalmopatija (Exophtalmus):
6.Grejvs-Basedovljevo: HYPER K-STRUMIN MB 5.08©
7.Disteroidna oftalmopatija: HYPER K-STRUMIN EO 0.9©

Priručnik isključivo za Terapeute praktičare